вторник, 6 април 2010 г.

(nearby) Tomales bay (after fog). (близо до) Томалес Бей (след мъгла).


My favorite film in action- Ilford SFX 200 developed with PMK Pyro, Hassel 500C/M, red filter. Любимият ми филм в действие- Ilford SFX 200 (проявен с ПМК Пиро), Хаси 500C/M, червен филтър.

Няма коментари:

Публикуване на коментар