вторник, 29 ноември 2011 г.

"The positive", Photobulletin #4, 2011.


This image is a contact print of the leaf onto AGFA Brovira- Speed, BN 310RC paper, magenta filter 160, exposure time 68sec.
Корицата на Фотобюлетин е резултат от контактно копирано листо върху АГФА Бровира, BN 310 RC бромидна хартия, глосс, филтър маджента 160, експонация 68сек.

Няма коментари:

Публикуване на коментар