четвъртък, 18 октомври 2012 г.

SHOTS no. 117, 2012.

Wet plate collodion portrait of Borislava Boteva published in SHOTS magazine no. 117, Portrait Autumn issue of 2012. "The Autumn Issue of SHOTS brings together a captivating collection of work by over 30 international photographers in their response to the issue’s theme, PORTRAITS. Also included is Russell Joslin’s in-depth and revealing feature interview with IVAN PINKAVA. Full of images, inspiration and thought provoking content, this is another issue you don’t want to miss!" (SHOTS, #117, 2012) Колодиев портрет - тинтипия на Борислава Ботева публикуван в списание SHOTS, брой 117, портретно есенно издание 2012г. "Есенното издание на списание SHOTS събира на едно място изображенията на 30 международни фотографи в отговор на тяхната интерпретация на тема Портрет. В броя е включено и подробно интервю на Ръсел Джозлин с Иван Пинкава. Пълно с образи, вдъхновение и провокиращо съдържание, есенното издание на списанието със сигурност е още един брой който не желаете да изпуснете" ( SHOTS, #117, 2012г.)

Няма коментари:

Публикуване на коментар