вторник, 20 ноември 2012 г.

Stamp. Печат.

Отсега нататък заедно с подписа ще подпечатвам работите си. След толкова много време, и с какви ли не щрихирани наум идеи, Пешо Вахов беше човекът, който сумира и обективира, воден от инициалите и свободен да предложи подходящото! Благодаря! From now on, I would stamp my work along with the signature. After long time of thinking, sketching and selecting what might be the suitable visual for me, Peter Vlahov was the one that summed and proposed the final stamp choice. Thanks a lot!

Няма коментари:

Публикуване на коментар