събота, 9 юли 2011 г.

Фотобюлетин #2, 2011г. PhotoBulletin #2, 2011.


Отпечатък на меховата камера на Никола в реален размер, Севлиево 2011г. Хартия Фохар, размер на фотограмата - 47см х 50см картон (6бр. х (20см х 25см)). В средата, отпечатък на Pelargonium peltatum)от Семейство Здравецови (Geraniaceae) - цвят и листо, отново хартия Фохар, полукартон, 13см х 18см (негатив), позитив- контактно копие, полукартон, 13см х 18см.

Photogram of Nikola's 8" x 10" camera, Sevlievo 2011. Fohar paper, real size 47 cm x 50 cm (6pieces x (20cm x 25cm)). In the middle, photogram of Pelargonium peltatum, Geraniaceae, flower and leaf. Negative on Fohar paper 13cm х 18cm, contact print on Fohar 3cm х 18cm to obtain positive.

Няма коментари:

Публикуване на коментар